SIHTASUTUSEST


Sihtasutuse Eesti Meedia Fond eesmärgiks on sihtotstarbeliste majanduslike toetuste maksmine ajakirjandusüliõpilastele ja tegevajakirjanikele erialaste teadmiste ja oskuste omandamiseks, võimete arendamiseks ning loomingulise tegevuse soodustamiseks.

Oma eesmärgi täitmiseks sihtasutus:

  • annab välja bakalaureuseõppe stipendiume;
  • toetab ajakirjandusalast magistriõpet välismaal


KANDIDEERI SIIN!