TOETUSED

Sihtasutuse Eesti Meedia Fond eesmärgiks on sihtotstarbeliste majanduslike toetuste maksmine ajakirjandusüliõpilastele ja tegevajakirjanikele erialaste teadmiste ja oskuste omandamiseks, võimete arendamiseks ning loomingulise tegevuse soodustamiseks.

Aastane toetuste maht on 50 000 eurot.