Kirjastus Post Factum alustas tegevust 2015. aastal.

Kirjastuse vahendusel jõuavad lugejateni ajakiri 60+ ning ajaleht Maa Elu. Raamatute kirjastamisel kasutab kirjastus nime Post Factum. Samuti korraldab kirjastus koostööprojekte, mille tulemusena sünnivad eriajakirjad ja raamatusarjad.

Kirjastus toob lugejateni nii eestikeelset algupärast kirjandust kui ka tõlkekirjandust. Teemadevalik ei ole piiratud ning kirjastatavate teoste hulka kuulub nii ilu- kui aimekirjandusraamatuid nii väikestele kui suurtele lugejatele.