Ajaleht Postimees on Eesti vanim ja suurima lugejanumbriga kvaliteetpäevaleht, mis ilmub kuuel päeval nädalas, esmaspäevast laupäevani.

Postimees kajastab kõiki eluvaldkondi ning pakub lugemist eri vanuses ja erinevate huvidega inimestele, andes operatiivselt ning erapooletult ülevaate sündmustest nii kodu- kui ka välismaal. Postimehe lugeja võib alati olla kindel, et temani jõuab olulisim osa uudisvoost koos lisaväärtustega taustade avamise ja erinevate kommentaaride näol. Postimehe lugejate peamisteks iseloomustavateks omadusteks on vitaalsus, teadmisjanu, optimism, poliitiline ning kultuuriline aktiivsus, orienteeritus tööle ning enesetäiendusele, ambitsioonikus ja aastatepikkune lojaalsus lehele.

Argipäeviti ilmub Postimehe vahel Eesti suurim maakonnaleht Tartu Postimees, mis levib Tartu- ja Jõgevamaal ning Otepääl. Neljapäeviti ilmub Postimehe ja kõigi maakonnalehtede vahel leht Maa Elu, mis on praeguseks Eesti suurima tiraažiga nädalaleht. Maa Elu saab ka eraldi tellida. Lisaks ilmub iga kuu erinevaid temaatilisi lisalehti ja reklaamlisasid.

Laupäeviti ilmuv Postimees Nädalavahetus koos nädalalõpulisadega Arvamus ja Kultuur ning Arter toovad lugejateni lisaks uudistele ja nädala sündmusi kaardistavatele portreelugudele ka pikemaid olemus- ja arvamuslugusid. Nädalalõpulehest leiab meeleolukat lugemist nii reportaažide kui kasulike näpunäidete näol. 

Postimees.ee on uudisteportaal, kus kajastatakse päevakajalisi eesti- ja välismaiseid uudiseid ning arvamusi. Uudisteportaal koondab endas Tallinna, Tartu, Pärnu, Viljandi, Rakvere, Järvamaa ja Valgamaa kohalikest uudistest kirjutavaid portaale, arvamus-, kultuuri-, naiste-, majandus-, tarbija-, tervise-, kodu-, teaduse-, tehnika-, spordiportaale, meelelahutusportaale (Elu24, Limon) ja ilmaportaali (ilmajaam.ee).

Postimehel on ka vene- ja ingliskeelsed uudisteportaalid rus.postimees.ee ja news.postimees.ee.