Sakala on loetavaim päevaleht Viljandimaal ja suuruselt Eesti teine kohalik leht. Esiknumber ilmus 1878. aastal. Lehes kajastuvad ennekõike kodumaakonna uudised, kuid ka Eestis ja Euroopas toimuv. Viljandimaa päevaleht toob lugejateni uudiseid, reportaaže, olemuslugusid, intervjuusid ja portreesid kodukandi olulistest inimestest. Lehes on teravaid arvamuslugusid ja diskussioone, regulaarselt ilmuvad kultuuri-, majandus-, loodus-, tervise-, haridus-, tarbija-, spordi-, ajaloo- ja huumorikülg. Igas lehenumbris on ära trükitud kultuuriürituste kalender, mis annab teada, kus ja kuidas Viljandis aega veeta. Sakala paberleht ilmub viis korda nädalas.

www.sakala.postimees.ee


  • Alates 2007. aastast annab Sakala välja 2 korda kuus esmaspäeviti ilmuvat tasuta lehte 1LEHT. 1leht levib Viljandimaal, trükiarv on 10 500 ning maht 8–12 lk.