Asutamisel on fond, mille eesmärgiks on sihtotstarbeliste majanduslike toetuste maksmine ajakirjandusüliõpilastele ja tegevajakirjanikele erialaste teadmiste ja oskuste omandamiseks, võimete arendamiseks ning loomingulise tegevuse soodustamiseks.

Oma eesmärgi täitmiseks fond:

  • annab välja stipendiume;
  • toetab ajakirjandusalast magistriõpet välismaal.