JUHTIMINE

Sihtasutuse tegevust juhib kuni viieliikmeline juhatus. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

Sihtasutuse tegevust kavandab, sihtasutuse juhtimise korraldab ning järelvalvet sihtasutuse tegevuse üle teostab kolmeliikmeline nõukogu.