BAKALAUREUSEÕPPE STIPENDIUMI STATUUT

1)     Stipendiumi maksmise eesmärgiks on toetada Eesti ülikoolis ajakirjanduse eriala bakalaureuseõppe üliõpilaste erialase hariduse omandamist, makstes neile igakuist rahalist toetust ning pakkudes praktikaprogrammi meediaettevõttes.

2)     Stipendium määratakse üks kord kalendriaastas kuni viiele üliõpilasele alates 2. nominaalõppeaastast.

3)    Stipendiumi suuruseks on 3 600 eurot, mis makstakse stipendiaadile välja võrdsete osamaksetena perioodil september 2017 kuni mai 2018.

4)     Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja avaliku konkursi korras, mille kohta avaldatakse teade üleriigilise levikuga päevalehes, sihtasutuse veebilehel ja muudes infokanalites vähemalt üks kuu enne stipendiumitaotluste laekumise tähtaega. 2017. aastal kuulutatakse stipendiumikonkurss välja 8. mail.

5)    Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada kandideerimisavaldus, CV ja motivatsioonikiri.

6)    Stipendiumile kandideerijate hulgast valitakse esitatud dokumentide põhjal välja kuni 10 kandidaati, kellega sihtasutuse nõukogu poolt määratud stipendiumikomisjon viib läbi vestlusvooru. 

7)    Stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad meediaettevõtte esindajad, teeb stipendiumi määramise ettepanekud sihtasutuse nõukogule, kes stipendiumi saajad kinnitab.

8)     Stipendiumikonkursi tulemused kuulutab sihtasutus avalikult välja erinevates infokanalites.

9)     Stipendiaadi ja sihtasutuse vahel sõlmitakse stipendiumi kasutamise leping, milles sätestatakse stipendiumi sihipärase kasutamise tingimused.