PAKKUMISE KUTSE "AS Eesti Meedia bürooruumide üürimine"

14. detsember 2016

AS Eesti Meedia, registrikood 10184643, aadress Harjumaa, Tallinn, Maakri tn 23a, 10145 (edaspidi nimetatud Tellija) kutsub Teid osalema avatud pakkumise konkursil üüriruumide leidmiseks.

Konkursi eesmärgiks on parima pakkumise teinud ettevõttega (edaspidi Pakkuja) bürooruumide üürilepingu sõlmimine.

1. Tellija kirjeldus

Eesti Meedia on Baltikumi suurim meediakontsern, mille tegevus hõlmab trüki- ja internetimeedia sisutootmist, televisiooni ja raadio tootmist, kuulutusteportaale ja trükiteenuse pakkumist.

Eesti Meedia tegutseb kolmes riigis ja kolmeteistkümnes linnas: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Paides, Valgas, Riias, Vilniuses, Kaunases, Klaipėdas, Šiauliais ja Panevėžyses.

Eesti Meedia on ainuke kontsern Eesti meediamaastikul, millel on väljundid paberlehe, online´i, raadio ja televisiooni näol.

Eesti Meedia kontserni kuuluvad:

- AS Postimees Grupp (PMG), mis hõlmab Eesti vanimat ajalehte Postimees ja selle uudisteportaale eesti, vene ja inglise keeltes; ajalehti Tartu Postimees, Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja, Valgamaalane ja nende uudisteportaale; lisaks annab PMG välja nädalakirja Maa Elu ja ajakirju Osuti, 60+ ning Kooli Lõpp;

- AS Trio LSL raadiogrupp: Kuku, Elmar, MyHits, Narodnoje Radio ja DFM;

- AS Kanal 2 telekanalid: Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12, Seitse;

- Uudisteagentuur BNS Group;

- Baltikumi kaasaegseim trükikoda AS Kroonpress;

- Allepal OÜ: kuulutusteportaalid soov.ee, osta.ee, kv.ee ning metsaoksjon.ee.

2. Üüripinnale esitatavad tingimused

2.1. Üüripind peab asuma Tallinna kesklinnas, mitte kaugemal kui 2 km Viru väljakust;

2.2. Üürile võetakse bürooruumid koos abiruumidega orienteeruva suurusega 6500 m2 (s.h 2000 m2 lae kõrgusega 4-5 m) ja laienemisvõimalusega kuni 10%;

2.3. Üüripinda kasutavate töökohtade ligikaudne arv on 460;

2.4. Ette nähtud parkimiskohtade arv on minimaalselt 150 ja maksimaalselt 250. Lisaks peab olema lahendus jalg- ja mootorrataste parkimisele;

2.5. Hoone on kas olemasolev või uus arendatav hoone, mis vastab välimuselt, sisemiselt ja tehnoloogiliselt kõikidele kaasaegse ja efektiivse büroohoone tingimustele;

2.6. Hoone peab vastama vähemalt energiatõhususklassile B;

2.7. Hoone ruumilahendus teostatakse Pakkuja poolt vastavalt Tellija soovidele ja sisekujundusest lähtuvalt. Ruumide väljaehitamine ja sellega seonduvate kulude katmine on Pakkuja kohustus;

2.8. Tellija peab saama kasutada hoone väliskülgi enda reklaamimiseks;

2.9. Hoonel peab olema kaks sõltumatut kõrgetasemelise fiiberoptilise kaabliga andmeside ühendust;

2.10. Hoonel peab olema tagatud pidev elektriühendus (nt varugeneraatori näol);

2.11. Hoones võib olla sekundaarsena korraldatud töötajate toitlustamine, kohtade arv vähemalt 50 (toitlustuskoha pind ja kulud ei kuulu üüripinna sisse);

2.12. Tellija kulu ja kohustus on tarnida ja paigaldada mööbel. Kõik ülejäänud pinna kasutuselevõtuga seonduvad kulud katab Pakkuja;

2.13. Ruumide üleandmise tähtaeg on 01.10.2018;

3. Tingimused pakkujale

3.1. Pakkumise võivad teha kõik, kellel on tegelik võimekus üüripinda pakkuda ja projekti teostada;

3.2. Pakkumise esitamisel peavad pakkujal olema tagatised projekti elluviimiseks;

3.3. Pakkumise võivad teha mitu isikut ühiselt, kuid Tellija ees peab olema määratud vastutajaks üks isik.

4. Pakkumine peab sisaldama vähemalt järgmisi tingimusi

4.1. Pakkuja ettevõtte kirjeldust ning seniseid olulisemaid referentse;

4.2. Pakkumise kirjeldust ja kokkuvõtet;

4.3. Asukoha skeemi;

4.4. Pakutavate ruumide üürihinda ja kõrvalkulude prognoositavaid suuruseid;

4.5. Hoone kirjeldust olemasoleva hoone korral;

4.6. Detailplaneeringu põhijoonist ja planeeritava hoone lühikirjeldust arendatava hoone korral;

4.7. Projekti elluviimise ajakava;

4.8. Projekti administratiivne kirjeldus (projektijuht, projekteerija, ehitaja jne.);

4.9. Pakutavate ruumide Tellija kasutusse üleandmise tähtaeg.

5. Pakkumise esitamise tähtaeg

Pakkumised palume esitada eestikeelsena hiljemalt 05.01.2017 kell 17.00 e-posti teel aadressile kinnisvara@eestimeedia.ee.

Laekunud pakkumisi hinnatakse pakkumises esitatud tingimuste alusel lähtudes Tellija ootustest.

Käesolev konkurss viiakse läbi kahe-etapilisena. Teises etapis edastab Tellija teise vooru saanud pakkujatele detailsemad tingimused täpsema pakkumise tegemiseks.

Täpsustavate küsimuste korral palun pöörduda rene.teimann@eestimeedia.ee